Mane Katz

Rabbi with white beard - Mane Katz

Rabbi with white beard

gouache on paper laid on board  
24 x 19 in
61 x 48 cm